Plakat informujący o wizycie pracowników ZUS w Główczycach, którzy pomogą obywatelom Ukrainy złożyć wnioski na przysługujące wsparcie dla rodziny

pdfPlakat ZUS - wsparcie Ukraińców w złożeniu wniosków - wersja PDF.pdf779.41 KB

 


Od 26 marca 2022 r. (sobota) obywatele Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko, będą mogli wnioskować o 500+


Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał i wypłacał świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ (tzw. 500+) obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Specjalny wniosek o 500+ w języku ukraińskim będzie można składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.


Komu przysługuje 500+


500+ przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat:

 • obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który po 23 lutego 2022 r. przybył wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi,
 • obywatelce Ukrainy albo żonie obywatela Ukrainy, która po 23 lutego 2022 r. przybyła z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, a dziecko urodziło się w Polsce,
 • obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który zamieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które ubiega się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • obywatelowi innego państwa (np. Polski), który na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.


Świadczenie 500+ przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.


Jak złożyć wniosek


Wniosek o 500+ można złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – elektronicznego systemu ZUS.


Aby złożyć wniosek do ZUS, potrzebne są:

 • paszporty – osoby składającej wniosek i dziecka lub inny dokumenty tożsamości na podstawie których przekroczono granicę (jeśli wnioskujący je posiada),
 • zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL – osobie składającej wniosek i dziecku,
 • numer rachunku bankowego w Polsce,
 • numer telefonu w Polsce i adres e-mail,
 • orzeczenie polskiego sądu, jeśli wnioskujący jest opiekunem tymczasowym,
 • dokument potwierdzający, że wnioskujący sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli jest taka sytuacja,
 • dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce osoby wnioskującej, jeśli przybyła do Polski przed 24 lutego 2022 r.


Gdzie uzyskać pomoc w złożeniu wniosku


Pracownicy ZUS pomogą wszystkim zainteresowanym założyć profil na PUE ZUS i złożyć wniosek.

 • 26 i 27 marca br. w różnych miejscach w Polsce placówki ZUS będą otwarte dla obywateli Ukrainy, którzy chcą złożyć wniosek o 500+.

Oddział w Słupsku będzie czynny 26 i 27.03.2022 w godzinach 9.00 – 15.00

 • We wszystkie dni robocze – od poniedziałku do piątku - obywatele Ukrainy będą obsługiwani w placówkach ZUS w standardowych godzinach urzędowania.