logotyp projektu srebrna siec II


Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach przystąpił do realizacji Projektu „Srebrna Sieć II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderem projektu jest powiat słupski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, natomiast partnerami: Gmina Kobylnica, Gmina Potęgowo, Gmina Kępice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Smołdzino, Altra Consulting spółka z o.o. Non profit z siedzibą w Gdańsku, Stowarzyszenie My dla Was z siedzibą w Przytocku.


Projekt „Srebrna sieć II” stanowi kontynuację i uzupełnienie działań pierwszego projektu „Srebrna sieć”
, którego celem było utworzenie zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne tj. teleopieka, rehabilitacja domowa oraz instrumenty animacji środowiskowej poprzez tworzenie sąsiedzkich sieci samopomocowych i promocję wolontariatu senioralnego.


Projekt „Srebrna sieć II” skierowany jest do osób w wieku powyżej 60 lat, niesamodzielnych lub wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz do opiekunów faktycznych.


W ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań:

• całodobowe, zdalne usługi opiekuńcze – teleopieka,
• sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
• rehabilitacja domowa,
• wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego,
• szkolenia dla opiekunów faktycznych,
• szkolenie przygotowujące dla osób świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
• powstanie sieci klubów seniora,
• animacja środowiska seniorów poprzez organizację pikników senioralnych,
• prowadzenie wolontariatu senioralnego,
• warsztaty dla seniorów,
• powstanie Powiatowej Rady Senioralnej,
• telefoniczne poradnictwa senioralne – Srebrny telefon,
• szkolenia dla wolontariuszy i rad seniorów.


Na realizację zadań w ramach projektu Srebrna sieć II” Gmina Główczyce otrzymała dofinansowanie w wysokości 376 330,00 zł, przy czym wkład własny stanowi kwota 18 750,00 zł (łącznie środki – 395 080,00 zł).

Projekt realizowany będzie w okresie od grudnia 2020r. do czerwca 2023r.Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się jak wziąć udział w Projekcie.

Chcesz udzielać się jako wolontariusz na rzecz środowiska senioralnego ? Jeśli tak to kliknij tutaj.