FE na Pomoc Żywnosciową 2021 2027

 

Szanowni Państwo, 

rozpoczyna się kolejny program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+, który jest kontynuacją już historycznego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że przyjmuje zgłoszenia osób chętnych do skorzystania z pomocy w formie paczek żywnościowych.

Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej  sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy   społecznej,  i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 2 056,40 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 590,00 zł netto – dla osoby w rodzinie

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy  żywnościowej w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach osobiście w godzinach pracy placówki, telefonicznie pod numerem telefonu (059) 811 60 15 wew. 101 lub mailowo gops@ops-glowczyce.pl

Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych planowany jest do końca listopada 2024 r.

 

pdfFEPZ_tresc-na-strone-www-OPL_kolor_pion_31.pdf645.44 KB12/07/2024, 10:59 

 

 Logotyp na pomoc żywnościową2021-2027    bank zywnosci