logotyp Opieka wytchnieniowa edycja 2021

Ogłoszenie naboru uczestników do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”– edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach w ramach resortowego programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem wytchnieniowym. który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Program realizowany będzie w okresie maj – grudzień 2023 r.

Program skierowany jest do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz do opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.


Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne sprawy zdrowotne.

Zaplanowane jest objęcie wsparciem 3 opiekunów dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności oraz 12 opiekunów dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Każda zakwalifikowana do Programu osoba może otrzymać wsparcie w łącznym wymiarze 240 godzin w trakcie trwania Programu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach realizuje Program świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.


Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

Chęć wzięcia udział w Programie należy zgłosić telefonicznie pod numerem 59 811 60 15 wew. 101 lub 102 w godzinach 7.30 - 14.30 w terminie do 05.05.2023 r. (UWAGA! Przedłużony termin - czytaj tutaj)

W przypadku dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu do Programu decydować będzie dostarczenie przez osobę zainteresowaną karty FIM wypełnionej przez lekarza pierwszego kontaktu / lekarza rehabilitacji medycznej / fizjoterapeutę / pielęgniarkę.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

 

Załączniki:

pdfKarta zgłoszeniowa.pdf259.2 KB21/04/2023, 07:53

pdfOświadczenie kandydata.pdf163.62 KB21/04/2023, 07:53

pdfKarta FIM.pdf209.07 KB21/04/2023, 07:53

pdfKlauzula informacyjna.pdf236.59 KB21/04/2023, 07:53

pdfKlauzula RODO.pdf201.6 KB21/04/2023, 07:53