Przekazane artykuły w torbach i kartonach
W gminie Główczyce zorganizowana była zbiórka żywności oraz innych niezbędnych rzeczy dla Ukrainy objętej działaniami wojennymi.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej koordynowali te działania
oraz sortowali i pakowali produkty do wysyłki.

Dzięki szczodrości i wielkim sercom mieszkańców Naszej gminy odwiezione zostały 3 pełne busy paczek.

Ośrodek w dalszym ciągu przyjmuje dary dla Uchodźców. Utworzone jest również konto pn. „Solidarni z Ukrainą”, na które można
wpłacać datki na rzecz Uchodźców
.

 

W imieniu własnym oraz pracowników Ośrodka dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w dotychczasowe działania, liczymy również na dalsze wsparcie.

Kierownik – Urszula Żłobińska    

Pracownicy OPS sortujący i pakujący artykuły do kartonów

Opisane kartony z darami dla Ukrainy

Pracownicy OPS sortujący i spisujący przekazane artykuły

Artykuły wyłożone na stole w trakcie segregacji przez pracowników OPSBus załadowany kartonami i workami

Dwóch panów pakujących do busa paczki

Bus załadowany kartonamiBus załadowany kartonami i workami