Ulotka nt. Srebrnego Telefonu uruchomionego w ramach projektu Srebrna Sieć II


Informujemy, iż w ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. "Srebrna Sieć II" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku prowadzi Punkt Poradniczo - Informacyjny, tzw. Srebrny telefon dla osób w wieku powyżej 60 roku życia.

Srebrny telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod nr 512 079 526.

Pod wskazanym numerem telefonu każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać informacje dotyczące m.in. aktualnych działań profilaktycznych prowadzonych przez placówki medyczne zlokalizowane na terenie Słupska, oferty rehabilitacyjnej dostępnej w placówkach medycznych, planowanych imprez oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych w gminach powiatu słupskiego i bytowskiego, bezpłatnych sezonowych imprez kulturalnych w Słupsku oraz innych wydarzeń artystycznych uwzględnionych w repertuarze miejscowego teatru.

Seniorzy otrzymają również poradę w chwilach osamotnienia, smutku i pojawiających się trudności w funkcjonowaniu bieżącym. Mogą dzielić się sukcesami, przekazywać informacje związane z pozytywnymi zmianami w życiu, podawać przykłady ciekawych rozwiązań trudnych sytuacji, przedstawiać pomysły na poprawę komfortu swojego funkcjonowania.

Otrzymają także informacje w sprawach związanych z bezpieczeństwem, zwłaszcza przestrogi przed osobami posługującymi się ulepszoną „metodą na wnuczka”, zalecenia dotyczące zachowania ostrożności w kontaktach z nieznanymi osobami podającymi się za akwizytorów, inkasentów oraz przedstawicieli instytucji publicznych.

 

Zachęcamy również do odwiedzania strony internetowej www.srebrnasiec.pl zawierającej aktualności projektowe oraz przydatne informacje dla seniorów.