bon energetyczny 0 grafika 2

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku można będzie składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego za okres od lipca do grudnia 2024r. Bon energetyczny jest jednorazowym świadczeniem, które zastąpiło dodatek osłonowy.

Bon energetyczny będzie przysługiwać gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

         2.500 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
         1.700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Gdy przeciętny miesięczny dochód przekracza wyżej wymienione kryteria dochodowe, bon będzie przyznawany, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanego bonu będzie wynosić 20 złotych. W przypadku, gdy wysokość bonu energetycznego jest niższa niż 20 zł, bon ten nie przysługuje.
Wysokość bonu energetycznego standardowo wynosi:

         300,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
         400,00 zł w gospodarstwie 2-3 osobowym,
         500,00 zł w gospodarstwie 4-5 osobowym,
         600,00 zł w gospodarstwie 6 i więcej osobowym.