W Gminie Główczyce konkurs „Srebrne Serce” został rozstrzygnięty podczas obrad komisji konkursowej w Ośrodku Pomocy Społecznej dnia 25 września 2020 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie trzech równorzędnych nagród nastąpiło podczas XXII Sesji Rady Gminy Główczyce dnia 30 września 2020 r.

Wójt i sekretarz gminy wręczające nagrody laureatom konkursuTroje laureatów z dyplomami, bukietami kwiatów i nagrodami


Laureatami w konkursie „Srebrne Serce” w Gminie Główczyce w 2020 roku zostali:

  • Emilia Zimnicka: mieszkanka Izbicy, lokalna poetka, wiersze pisze od dzieciństwa, Pani Emilia wydała 7 tomików Poezji - ostatni w 2020 roku „Błękit nieba nade mną wyzłacane słońcem”, wielokrotnie nagradzana za swoją twórczość, zgłoszona przez Panią Kamilę Wintoniak - sołtysa wsi Izbica;
  • Jan Piechowski: mieszkaniec Pobłocia, współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia „Aktywni na Nowo” w Pobłociu, zgłoszony przez Panią Teresę Śmielak - przewodniczącą komisji rewizyjnej Stowarzyszenia „Aktywni na Nowo„ w Pobłociu;
  • Wiesława Ślusarczyk: mieszkanka Pobłocia, współzałożyciel i sekretarz Stowarzyszenia „Aktywni na nowo” w Pobłociu, członek zarządu w spółdzielni mieszkaniowej w Pobłociu, zgłoszony przez Panią Teresę Śmielak - przewodniczącą komisji rewizyjnej Stowarzyszenia „Aktywni na Nowo„ w Pobłociu.


Nagrody laureatom wręczyła Wójt Gminy Danuta May.

Laureatom życzmy dużo zdrowia oraz zapału do podejmowania dalszych działań na rzecz społeczności lokalnej.

 

Sekretarz gminy ogłaszająca podczas Rady Gminy Główczyce laureatów konkursu Srebrne Serce

Wójt i Sekretarz Gminy wręczające nagrody laureatom konkursu

Laureaci konkursu w towarzystwie przedstawicieli Gminy

Troje laureatów konkursu z dyplomami, bukietami kwiatów oraz nagrodami.

Laureaci konkursu w towarzystwie kierownika OPS, animatora lokalnego projektu Srebrna Sieć oraz trzech członków Rady Seniorów Gminy Główczyca