Opiekunowie przy stole podczas szkolenia.

 

Dnia 23.09.2020 r. przeprowadzono w gminie Główczyce szkolenie dla opiekunów osób starszych w ramach projektu "Srebrna Sieć". Szkolenie odbyło się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach.

Pierwsza część spotkania miała charakter organizacyjno-zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne. W drugiej części spotkania przedstawiono temat starzenia się społeczeństwa, omówiono prognozy dotyczące starzejącego się społeczeństwa.

Zwrócono uwagę na potrzebę aktywizacji seniorów. Przekazano przykłady ćwiczeń aktywizujących, które uczestnicy spotkania mogą przeprowadzić z podopiecznymi. Wykonano przykłady takich ćwiczeń. W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie.

Szkolenie dla opiekunów faktycznych seniorów przeprowadziły Agnieszka Bińkowska oraz Aleksandra Walko-Suczyńska.

 

Opiekunowie skupieni wokół stołu podczas szkolenia