logotyp projektu srebrna siec

Uczestnicy konkursu Srebrne Serce pod sceną w towarzystwie przewodniczącego Rady Gminy Główczyce, Wójt Gminy Główczyce, przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Główczyce oraz kierownika OPS

W dniu 12 sierpnia br. w Główczycach odbył się Piknik Senioralny dla seniorów z gminy Główczyce, jak i seniorów z sąsiednich gmin, zorganizowany w ramach Projektu „Srebrna Sieć II”.

Uroczystego otwarcia dokonała Pani Urszula Żłobińska- Kierownik OPS w Główczycach, która powitała gospodarza gminy Panią Wójt Danutę May, Pana Grzegorza Grabowskiego- radnego Rady Powiatu i Powiatowej Rady Senioralnej, Panią Małgorzatę Żebrowska- Koordynator projektu „ Srebrna Sieć II”, Pana Arkadiusza Kwiatkowskiego przewodniczącego Rady Gminy Główczyce oraz zaproszonych gości, uczestników projektu – członków Klubów Seniora gmin partnerskich Kobylnicy, Kępic, Słupska, Ustki, Potęgowa, Dębnicy Kaszubskiej, Smołdzino, Główczyc.

Uczestnicy pikniku podczas zabawy tanecznejWystęp jednego z przybyłych Klubów Seniora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas pikniku nastąpiło również uroczyste wręczenie nagród w ramach konkursu ogłoszonego przez Radę Seniorów Gminy Główczyce „Srebrne serce” – nagrody wręczyła Pani Wójt Danuta May, Pan Arkadiusz Kwiatkowski oraz Pan Jerzy Jóskowski laureatami zostali
• Pan Zbigniew Kitowski,
• Pani Anna Jurcaba,
• Pan Jerzy Mańkowski.

Celem Pikniku było promowanie: aktywizacji seniorów, wolontariatu senioralnego, zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej oraz integracja seniorów i wymiana dobrych praktyk.

Na uczestników czekało wiele atrakcji m.in. występy artystyczne uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy ze Szczypkowic, występ zespołu ludowego Klęcinianki, regionalne przyśpiewki w wykonaniu uczestniczek Klubu Seniora w Kępicach, występ artystyczny Stowarzyszenia „Aktywni na Nowo” oraz Agaty Szymańskiej.

Kluby seniora miały także okazję zaprezentować własne wyroby degustacyjne m.in. ciasta, syropy, dżemy.

Przy bogato zastawionych stołach zasiadła rekordowa liczba gości. Mieliśmy przyjemność gościć około 400 osób – seniorów z gminy Główczyce, uczestników Klubów Seniora z gmin powiatu słupskiego oraz zespoły muzyczne z naszej okolicy. Goście mogli skosztować domowych ciast, chleba ze smalcem, na ciepło żurek oraz kiełbasek z grilla.

Oprawę muzyczną imprezy zapewnił zespół Ricardo Band, który porwał do tańca wszystkich uczestników Pikniku.\

Dziękujemy z całego serca ludziom o wielkim sercu za wsparcie imprezy oraz władzom gminy za sprzyjający klimat dla działań skierowanych do seniorów. Za przygotowanie imprezy i jej obsługę dziękujemy pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach, wolontariuszom senioralnym oraz wolontariuszom z KW AMICUS.
Przede wszystkim dziękujemy seniorom za tak liczne przybycie.

Koszty Pikniku zostały sfinansowane ze środków w ramach projektu „Srebrna Sieć II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014.

 

Scena dla muzyków z zawieszonym napisem - Hawajski Piknik SenioralnyCzłonkowie zespołu Klęcinianki podczas występu wokalno-muzycznegoUczestnicy pikniku zgromadzeni przy stołach pod parasolamiKierownik OPS przemawiająca do zgromadzonych, za nią trzech uczestników jednego z Klubów Seniora z upominkami  Uczestnicy konkursu Srebrne Serce pod sceną w towarzystwie przewodniczącego Rady Gminy Główczyce, Wójt Gminy Główczyce, przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Główczyce oraz kierownika OPSUczestnicy pikniku przyglądający się występowi i klaszczący w rytm muzykiTańczący uczestnicy piknikuPrzewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy, radny Powiatu Słupskiego oraz koordynator projektu Srebrna Sieć II przed sceną, przemawia koordynator projektuUczestnicy pikniku przyglądający się występomUczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z opiekunami podczas występu tanecznegoUczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z opiekunami podczas występu tanecznegoUczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z opiekunami podczas występu tanecznegoCzłonkowie jednego z Klubów Seniora podczas występu wokalno-muzycznegoUczestnicy pikniku podczas zabawy tanecznejUczestnicy pikniku przyglądający się występomUczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy uczący uczestników pikniku zaprezentowanego podczas występu tańcaUczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy uczący uczestników pikniku zaprezentowanego podczas występu tańcaUczestnicy pikniku podczas zabawy tanecznejCzłonkowie jednego z Klubów Seniora podczas występu wokalno-muzycznegoUczestnicy pikniku zgromadzeni przy stołach pod parasolamiUczestnicy pikniku zgromadzeni przy stołach pod parasolamiUczestnicy pikniku zgromadzeni przy stołach pod parasolamiUczestnicy pikniku zgromadzeni przy stołach pod parasolamiUczestnicy pikniku zgromadzeni przy stołach pod parasolami