logotyp projektu srebrna siec

Uczestnicy szkolenia siedzący przy stole i pani szkoląca stojąca przed nimi

 

Szkolenie opiekunów faktycznych i warsztaty dla seniorów
w gminie Główczyce

Dnia 15 lipca br. w gminie Główczyce w ramach projektu
"Srebrna Sieć II" odbyły się warsztaty wzmacniające pt. „Emocjonalne i psychiczne zdrowie seniora” dla seniorów 60+ będących uczestnikami projektu oraz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Szkolenie i warsztaty prowadzone było przez partnera projektu - Altra Consulting sp. z o. o.

W czasie szkolenia i warsztatów seniorzy oraz opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych nabyli i pogłębili swoją wiedze na temat dobrej komunikacji według zasady FUKO oraz jak radzić sobie z problemami związanymi ze złą komunikacją.

Warsztatowo uczyli się wykonywać ćwiczenia oczu, rąk oraz pamięci krótkotrwałej, które pozwolą seniorom zadbać o sprawność fizyczną i kondycję psychiczną.

Seniorzy wraz z opiekunami faktycznymi rozwinęli umiejętności współdziałania i wspierania się wzajemnie, uzyskali większą motywację do aktywności, wzmocnili świadomość własnych zasobów, co dało im poczucie większej wartości i pewności siebie. W trakcie warsztatów poruszane były następujące kwestie: wzrost poczucia własnej wartości, oswojenie ze zmianą, asertywność, profilaktyka chorób starszego wieku, dbanie o sprawność fizyczną i kondycję psychiczną seniora, umiejętność zdrowego odżywiania się.

W czasie zajęć praktycznych uczestnicy szkolenia mieli okazję przećwiczyć nabytą wiedzę i umiejętności.

Przeprowadzone warsztaty i szkolenia grupowe pozwoliły na efektywne przekazanie treści profilaktycznych seniorom, kontakt środowiska senioralnego oraz wymianę uwag i spostrzeżeń seniorów z opiekunami faktycznymi.

 

Uczestnicy szkolenia siedzący przy stole Uczestnicy szkolenia siedzący przy stole, w tle roll-up z plakatem promującym projektUczestnicy szkolenia siedzący przy stole Uczestnicy szkolenia siedzący przy stole Uczestnicy szkolenia siedzący przy stole Uczestnicy szkolenia siedzący przy stole i pani szkoląca stojąca przed nimiBiała kartka z obrysem dłoni uczestnika szkolenia i jego zapiskamiBiała kartka z obrysem dłoni uczestnika szkolenia i jego zapiskamiBiała kartka z obrysem dłoni uczestnika szkolenia i jego zapiskamiBiała kartka z obrysem dłoni uczestnika szkolenia i jego zapiskamiUczestnicy szkolenia siedzący przy stole i pani szkoląca stojąca przed nimiUczestnicy szkolenia siedzący przy stole i pani szkoląca stojąca przed nimiUczestnicy szkolenia siedzący przy stole i pani szkoląca stojąca przed nimi