ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W KONKURSIE „SREBRNE SERCE”

 

Rada Seniorów Gminy Główczyce ogłasza konkurs pt. „Srebrne Serce”, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych Seniorów 60+ za inicjatywy i zaangażowanie w działania na rzecz gminy oraz społeczności lokalnej.

 

Regulamin Konkursu oraz Formularze Zgłoszeniowe dostępne są pod treścią niniejszego ogłoszenia bądź w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać jednostki samorządu terytorialnego, sołtysi, radni, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby prywatne.

 

Na zgłoszenia czekamy do 09 sierpnia 2024 r.

 

Nadzór nad Konkursem sprawuje Kapituła Konkursu w skład, której wchodzi: Wójt Gminy Główczyce/ osoba delegowana przez Wójta Gminy Główczyce, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Przewodniczący Rady Senioralnej Gminy Główczyce, członek Rady Seniorów Gminy Główczyce oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej/animator lokalny.  Członkowie kapituły rozpatrzą zgłoszone w terminie kandydatury. Trzech najaktywniejszych seniorów zostanie nagrodzonych i wyróżnionych statuetkami.

 

Nagrody zostaną wręczone na PIKNIKU SENIORALNYM w dniu 24 sierpnia br.


Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie !!!

 

 Szczegóły w załącznikach poniżej:

pdfRegulamin_Konkursu1.pdf203.3 KB01/07/2024, 08:23
pdfZałącznik_nr_1_-_Formularz_zgłoszeniowy1.pdf367.93 KB01/07/2024, 08:23
pdfZałącznik_nr_2_-_Zgoda_kandydata_na_udział_w_konkursie1.pdf545.07 KB01/07/2024, 08:23
pdfZałącznik_nr_3_-_Informacja_nt._przetwarzania_danych_osobowych1.pdf201.35 KB01/07/2024, 08:23