Uprzejmie informujemy, że dnia
24 grudnia 2020 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Główczycach będzie nieczynny


Dzień ten zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach Nr 7/2020
z dnia 02 grudnia 2020 r. został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
w Główczycach, w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

pdfZarzadzenie Kierownika OPS nr 07/2020.pdf158.25 KB07/12/2020, 12:13