I N F O R M A C J A

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Główczycach

informuje, że druki wniosków o świadczenie Dobry Start dla ucznia (300+) oraz zasiłek rodzinny

będą udostępnione w sklepach na terenie gminy.