TERMIN WYPŁATY
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZA M-C WRZESIEŃ 2023 :
22.09.2023 r. (piątek)