logo PO PZ Podprogram 2018

Informujemy, że od dnia 3 lipca 2023 r. rozpoczynamy wydawanie żywności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Plus.

Żywność wydawana będzie w poniedziałki i wtorki, w godz. od 900 do 1400, z magazynu Banku Żywności O/Główczyce znajdującego się przy siedzibie OPS w Główczycach.

Przypominamy, że odbiór artykułów spożywczych w ramach Programu jest możliwy po uprzednim uzyskaniu
z tutejszego Ośrodka skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi, w celu ustalenia szczegółów dotyczących uzyskania w/w skierowania.

Więcej o Programie PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus tutaj