Infografika nt. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PODPROGRAM 2021 PLUS.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA
jest finansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podprogram 2021 Plus

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
SĄ PRZEKAZYWANE OSOBOM NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
BEZPŁATNIE

 Logotyp Programu - napis Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz flaga Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 
O terminie wydawania artykułów spożywczych z Banku Żywności O/Główczyce poinformujemy
w odrębnym komunikacie.

Więcej o Programie tutaj