Seniorzy skupieni wokół stołu podczas szkolenia
W dniu 02.12.2020 odbyło się ostatnie szkolenie dla seniorów
w Gminie Główczyce, w ramach realizowanego projektu
pn. "Srebrna Sieć".

Uczestnicy za względu na zagrożenia związane z Covid-19 mieli zapewnione odpowiednie warunki (zachowanie odpowiedniej odległości między uczestnikami, trenerami, zapewnione maseczki, indywidualnie otrzymany przez każdego uczestnika poczęstunek), zostały zachowane wszelkie środki ostrożności w trosce o naszych seniorów.

 

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, nikt nie mógł uwierzyć, że to już koniec projektu. Ważne było dla uczestników wspólne spędzanie czasu połączone z czerpaniem fachowej wiedzy zdobytej podczas warsztatów. Dało się zauważyć, że będzie im brakowało tych spotkań.

Seniorzy byli bardzo zadowoleni z tego, że mogli skorzystać w ramach projektu z różnych form wsparcia. Na zakończenie spotkania seniorzy otrzymali dyplomy ukończenia szkoleń.

 

Powitanie łokciem między kierownikiem OPS a seniorką - jedną z uczestniczek szkolenia.

Seniorzy podczas szkolenia w towarzystwie kierownika OPS