Gmina Główczyce

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Słupska 21
76-220 Główczyce
NIP: 839-17-69-475
REGON: 005311584

SZKOLENIE - EDUKACJA EKONOMICZNA (ZARZĄDZANIE BUDŻETEM DOMOWYM)

dodano: 2015-10-07 12:17:39

Dnia 28 pażdziernika 2015r. w Urzędzie Gminy w Główczycach,
ul. Kościuszki 8,
odbędzie się szkolenie pt. EDUKACJA EKONOMICZNA (zarządzanie budżetem domowym) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby korzystające z pomocy żywieniowej.  

czytaj więcej »

ZAPROSZENIE

dodano: 2015-10-06 09:33:04

czytaj więcej »

Zaktualizowana wersja Informatora o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

dodano: 2015-08-11 12:20:12

Urząd Miejski w Słupsku i Starostwo Powiatowe w Słupsku udostępniło zaktualizowaną wersję Informatora o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Opracowanie to stanowi źródło informacji o działających w Słupsku i powiecie słupskim podmiotach leczniczych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej oraz instytucjach udzielających wsparcia i pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

czytaj więcej »

"Schematom STOP"

dodano: 2014-01-22 12:55:09

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zaprasza 10 rodzin wielodzietnych, minimum 5 osobowych w których jeden z dorosłych członków rodziny pozostaje bez pracy, zamieszkujących w jednej z 6 gmin   biorących udział w pilotażu  (Damnica, Główczyce, Kępice, Słupsk, Smołdzino, gm. Ustka) do udziału w pilotażu realizowanym w ramach projektu systemowego „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"  - Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

czytaj więcej »

Warsztaty „Szkoła rodzica”

dodano: 2013-12-27 11:00:21

W związku z realizacją projektu pn. "Wspólna sprawa - program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce" Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach zorganizował warsztaty „Szkoła rodzica” w wymiarze 12 h dyd. Warsztat skierowany był do nowych 10 uczestników/czek kontraktów socjalnych. 

czytaj więcej »