Aktualności

Zaktualizowana wersja Informatora o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Urząd Miejski w Słupsku i Starostwo Powiatowe w Słupsku udostępniło zaktualizowaną wersję Informatora o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Opracowanie to stanowi źródło informacji o działających w Słupsku i powiecie słupskim podmiotach leczniczych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej oraz instytucjach udzielających wsparcia i pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Informator do pobrania tutaj.

Do góry