INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁÓWCZYCACH
NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że w wyniku zakończenia procedury
naboru na w/w stanowisko wybrana została

Pani Daria Kłapkowska zam. Słupsk

 

Uzasadnienie wyboru kandydata:

Pani Daria Kłapkowska spełnia niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wyżej wymieniona kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje, wystarczającą wiedzę i doświadczenie zawodowe na stanowisko objęte naborem.

 

Główczyce, dnia 07.02.2022 r.

 

pdfInformacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego.pdf 142.95 KB07/02/2022, 08:20

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Pracownika Socjalnego

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego
naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach
z siedzibą 76-220 Główczyce ul. Słupska 21
nie została wybrana żadna oferta.

 

Uzasadnienie:

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego z dnia 08.12.2021 r. w wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta do tutejszego Ośrodka, która nie spełniła wymogów formalnych.

 

Główczyce, dnia 23.12.2021 r.

 

pdfInformacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego.pdf135.74 KB28/12/2021, 07:43