INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁÓWCZYCACH

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na powyższe stanowisko nie został wybrany kandydat do zatrudnienia.

 

 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru :

 Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych Komisja rekrutacyjna nie rekomendowała kandydata do zatrudnienia. Wobec powyższego nabór zakończono bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia.

 

OFERTA PRACY

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Głównego Księgowego

 

 

Szczegóły w załącznikach poniżej.

Nabór na stanowisko głównego księgowego(wersja z podpisem).pdf

Nabór na stanowisko urzędnicze- Główny księgowy.doc

Klauzula informacyjna dla kandydata do do pracy dotycząca ochrony danych osobowych OPS.doc

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁÓWCZYCACH

NA STANOWISKO URZĘDNICZE

REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru
na w/w stanowisko wybrana została:

Pani  Aleksandra Górnicka,  zam. Gostkowo 9

 

Uzasadnienie wyboru kandydata:

Pani Aleksandra Górnicka spełniła niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej została najwyżej oceniona przez komisję rekrutacyjną, uzyskała 188 punktów, z 210 możliwych do uzyskania. Wyżej wymieniona kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje, wystarczającą wiedzę i doświadczenie zawodowe na stanowisko objęte naborem.