Ogłoszenie o dniu otwartym w PCPR w Słupsku podczas, którego odbędą się warsztaty dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodzin zastępczych


Rusza kolejna edycja konkursu "Pomorskie dla Seniora" !

Zgłoś swojego kandydata do nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego.

Kobieta wręczająca seniorce dyplom z gratulacjami. Napis:  Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego. Pomorskie dla Seniora 2021. W lewym dolnym rogu herb Samorządu Województwa Pomorskiego.

 

Plakat informujący o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 - otwiera link do strony spis.gov.pl

 

logo PO PZ Podprogram 2018

PO PŻ 2014-2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
. Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.


Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający ustalonych progów (sprawdź obecnie obowiązujący próg dochodowy w informacji nt. realizowanego aktualnie Podprogramu).


Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.


Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.