logotyp Opieka wytchnieniowa edycja 2021

Ogłoszenie naboru uczestników do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”– edycja 2022


Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach w ramach resortowego programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem wytchnieniowym, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.


Program realizowany będzie w okresie kwiecień – grudzień 2022 r.


Program skierowany jest do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz do opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.


Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne sprawy zdrowotne.


Zaplanowane jest objęcie wsparciem 2 opiekunów dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności oraz 8 opiekunów dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Każda zakwalifikowana do Programu osoba może otrzymać wsparcie w łącznym wymiarze 240 godzin w trakcie trwania Programu.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach realizuje Program świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.


Chęć wzięcia udział w Programie należy zgłosić telefonicznie pod numerem 59 811 60 15 wew. 101 lub 102 w godzinach 700 - 1500 w terminie do 01 kwietnia 2022 r.


W przypadku dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu do Programu decydować będzie dostarczenie przez osobę zainteresowaną karty FIM wypełnionej przez lekarza pierwszego kontaktu/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/pielęgniarkę.


Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

 

Dokumenty:

pdfProgram Opieka wytchnieniowa - edycja 2022.pdf334.79 KB25/03/2022, 08:51

pdfKarta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2022.pdf231.81 KB25/03/2022, 08:45

pdfKarta pomiaru niezależnosci funkcjonalnej FIM.pdf248.87 KB25/03/2022, 08:48

pdfKlauzula informacyjna RODO - gmina.pdf235.96 KB25/03/2022, 08:48

pdfKlauzula informacyjna RODO - MRiPS.pdf195.24 KB25/03/2022, 08:48