Przewodniczący Rady Seniorów wręczający gratulacje dla przedstawicielki KGW w DargolezieCzłonkowie Rady Seniorów pozujący do zdjęcia w towarzystwie wicewójta i przewodniczącego Rady Gminy

Dnia 8 października 2021 roku w Sali Konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach odbyło się II Posiedzenie Rady Senioralnej Gminy Główczyce. W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście: Wicewójt Gminy Główczyce - Pan Rafał Teterka, Przewodniczący Rady Gminy - Pan Arkadiusz Kwiatkowski oraz przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich z Dargolezy.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W KONKURSIE „SREBRNE SERCE”


Rada Seniorów Gminy Główczyce ogłasza konkurs pt. „Srebrne Serce”, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych Seniorów 60+ za inicjatywy i zaangażowanie w działania na rzecz seniorów i środowiska lokalnego.


Regulamin Konkursu oraz Formularze Zgłoszeniowe dostępne są pod treścią niniejszego ogłoszenia bądź w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.


Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać jednostki samorządu terytorialnego, sołtysi, radni, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby prywatne.


Na zgłoszenia czekamy do 5 sierpnia 2021 r.

Uczestnicy warsztatów skupieni wokół stołu w towarzystwie pani szkolącej


Dnia 7 grudnia 2020 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach odbyły się warsztaty dla wolontariuszy z Planowania i realizacji inicjatyw wolontariackich na rzecz społeczności lokalnej. Poprowadziła je Pani Ewa Kosiedłowska - Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku.

Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy w obszarach aktywności i działania wolontariuszy. Została przedstawiona prezentacja Korpusu Solidarności w ramach Programu rozwoju i wspierania wolontariatu długoterminowego w Polsce na lata 2028-2030.

 

Opiekunowie skupieni wokół stołu w towarzystwie trenerki
W dniu 02.12.2020 r. odbyło się ostatnie szkolenie dla opiekunów faktycznych seniorów w Gminie Główczyce, w ramach realizowanego projektu pn. "Srebrna Sieć".

Uczestnicy za względu na zagrożenia związane z Covid-19 mieli zapewnione odpowiednie warunki (zachowanie odpowiedniej odległości między uczestnikami, trenerami, zaopatrzenie w maseczki, indywidualnie otrzymany przez każdego poczęstunek), zostały zachowane wszelkie środki ostrożności w trosce o naszych opiekunów.

 

Seniorzy skupieni wokół stołu podczas szkolenia
W dniu 02.12.2020 odbyło się ostatnie szkolenie dla seniorów
w Gminie Główczyce, w ramach realizowanego projektu
pn. "Srebrna Sieć".

Uczestnicy za względu na zagrożenia związane z Covid-19 mieli zapewnione odpowiednie warunki (zachowanie odpowiedniej odległości między uczestnikami, trenerami, zapewnione maseczki, indywidualnie otrzymany przez każdego uczestnika poczęstunek), zostały zachowane wszelkie środki ostrożności w trosce o naszych seniorów.