ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W KONKURSIE „SREBRNE SERCE”


Rada Seniorów Gminy Główczyce ogłasza konkurs pt. „Srebrne Serce”, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych Seniorów 60+ za inicjatywy i zaangażowanie w działania na rzecz gminy oraz społeczności lokalnej.

Regulamin Konkursu oraz Formularze Zgłoszeniowe dostępne są pod treścią niniejszego ogłoszenia bądź w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać jednostki samorządu terytorialnego, sołtysi, radni, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby prywatne.

Na zgłoszenia czekamy do 5 sierpnia 2022 r.

sala konferencyjna z dużym stołem i krzesłami wokół

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Informujemy, iż Wójt Gminy Główczyce dnia 7 lutego 2022 r.
ogłosił ponownie nabór uzupełniający kandydatów na członków
Rady Seniorów w gminie Główczyce.

 
 

Termin składania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 31 marca 2022 r.

Więcej informacji o Radzie Seniorów tutaj.

dyskusja w gronie osob

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Informujemy, iż Wójt Gminy Główczyce dnia 13 grudnia 2021 r.
ogłosił otwarty uzupełniający nabór kandydatów na dwóch członków
Rady Seniorów w gminie Główczyce.

 

 

Termin składania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 31 stycznia 2022 r.

Więcej informacji o Radzie Seniorów tutaj.

Przewodniczący Rady Seniorów wręczający gratulacje dla przedstawicielki KGW w DargolezieCzłonkowie Rady Seniorów pozujący do zdjęcia w towarzystwie wicewójta i przewodniczącego Rady Gminy

Dnia 8 października 2021 roku w Sali Konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach odbyło się II Posiedzenie Rady Senioralnej Gminy Główczyce. W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście: Wicewójt Gminy Główczyce - Pan Rafał Teterka, Przewodniczący Rady Gminy - Pan Arkadiusz Kwiatkowski oraz przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich z Dargolezy.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W KONKURSIE „SREBRNE SERCE”


Rada Seniorów Gminy Główczyce ogłasza konkurs pt. „Srebrne Serce”, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych Seniorów 60+ za inicjatywy i zaangażowanie w działania na rzecz seniorów i środowiska lokalnego.


Regulamin Konkursu oraz Formularze Zgłoszeniowe dostępne są pod treścią niniejszego ogłoszenia bądź w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.


Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać jednostki samorządu terytorialnego, sołtysi, radni, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby prywatne.


Na zgłoszenia czekamy do 5 sierpnia 2021 r.