Stary czarny telefon stacjonarny - antyk.W związku z epidemią koronawirusa, Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił Pomorski Telefon dla Seniora. Pod wskazanym poniżej numerem telefonu, seniorzy mogą uzyskać niezbędną pomoc czy informacje.

Numer jest czynny codzienne od 8 rano do 22.

Seniorzy mogą liczyć na rozmowę, wsparcie, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. Nawet krótki kontakt może pomóc w przełamaniu osamotnienia. Pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zachęcają seniorów do zgłaszania problemów. Skoordynują pomoc, powiadomią lokalne służby czy organizacje pozarządowe pomagające seniorom. Słowem zrobią wszystko, aby w tym trudnym czasie seniorzy nie czuli się samotni i zdani tylko na siebie.


POMORSKI TELEFON DLA SENIORA: 58 326 87 34

Koszt połączenia zależy od taryfy operatora.