logo programu wspieraj seniora 2020

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze!

Zgłoś do nas potrzebę zrealizowania zakupów lub załatwienia innych spraw, które wymagają wyjścia z domu.

Skorzystaj w tym celu z ogólnopolskiej infolinii 22 505 11 11,
która przekieruje Twoje potrzeby do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej
lub skontaktuj się bezpośrednio z nami pod nr tel. 516 194 842.

Od chwili przyjęcia zgłoszenia będziemy z Tobą w kontakcie i ustalimy w jakiej formie będziemy mogli Ci pomóc.

 

Pomoc realizowana będzie w ramach ogłoszonego programu „Wspieraj Seniora”. Program ten zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do domu Seniora. Mogą to być artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej (koszty zakupów pokrywa senior). Osoba oczekująca wsparcia może również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie można poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

Program adresowany jest do osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.