Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że

 od stycznia 2021r. KASA tutejszego Ośrodka
jest otwarta w każdą środę od godz. 0930 do godz. 1330.

Wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej (dla osób samotnych oraz w rodzinie),
będzie dokonywana przelewem na wskazane konto bankowe lub realizowana w kasie tutejszego Ośrodka

25-go dnia każdego miesiąca, w godz. od 0930 do 1330.

Pozostałe świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przekazywane będą
na wskazane konta bankowe lub wypłacane w kasie OPS w terminach określonych w decyzji.