logo PO PZ Podprogram 2018

Informujemy, iż od dnia 22 marca 2021r. rozpoczynamy wydawanie żywności za bieżący miesiąc, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020,


Termin odbioru należy ustalić indywidualnie z pracownikiem OPS - zalecany kontakt telefoniczny
(nr tel. do OPS:   59 811 60 15;   59 811 69 31;   516 194 842 ).

Przypominamy jednocześnie, że odbiór artykułów spożywczych w ramach Programu jest możliwy po uprzednim uzyskaniu z tutejszego Ośrodka skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej (skierowanie wydawane jest jednorazowo i jest ważne przez cały okres trwania Podprogramu).
Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi, w celu ustalenia szczegółów dotyczących uzyskania w/w skierowania.

Więcej o Programie PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020 tutaj