logotyp projektu srebrna siecOpiekunowie podczas szkolenia, skupieni wokół stołu, przysłuchujęcy się prowdzącym szkolenie trenerom.

Dnia 07.10.2019 przeprowadzono szkolenie dla opiekunów faktycznych seniorów w gminie Główczyce. Szkolenie odbyło się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach.

Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno-zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne.

W drugiej części spotkania trenerzy omówili temat zarządzania czasem pracy. Na początku trenerzy dyskutowali z uczestnikami na temat tego jak istotne jest prawidłowe zarządzanie czasem. Przedstawiono czynniki jakie wpływają na błędy w planowaniu i realizacji planów. Następnie uczestnicy wykonali ćwiczenie „dokąd zmierzam- jak widzę siebie za 5 lat”, ćwiczenie miało na celu uświadomienie uczestnikom ich własnych celów życiowych i długoterminowych.

Dnia 11 września 2019 r. w sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach odbyło się III posiedzenie Rady Seniorów Gminy Główczyce.

Na zebraniu zostały omówione działania Rady podjęte w ostatnim czasie, tj. realizacja i przebieg Konkursu „Srebrne Serce” oraz Senioralny Srebrny Piknik. Ponadto kilkuosobowa reprezentacja Rady Seniorów Gminy Główczyce uczestnicząca na początku września w VII Pomorskim Forum Rad Seniorów w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, przekazała koleżankom i kolegom cenne informacje uzyskane na owym spotkaniu.

Podczas posiedzenia Radni zdecydowali się na czynny udział podczas Balu Seniora, który ma odbyć się w najbliższym czasie w naszej Gminie. Rada Seniorów zadeklarowała również swoją pomoc w powstaniu na terenie naszej gminy Klubu Seniora i na ten temat także toczyły się obrady tego dnia.

Kolejna sesja Rady Seniorów zaplanowana została na 15 listopada br.

Reprezentacja projektu Srebrna Sieć z gminy Główczyce w holu Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

W środę, 4 września 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się
,,VII Pomorskie Forum Rad Seniorów”. Przedstawiciele z Gminnej Rady Seniorów z Główczyc również uczestniczyli w tym spotkaniu.

Wydarzenie było połączone z uroczystym nagrodzeniem laureatki Konkursu "Pomorskie dla Seniora" w kategorii Zwyczajny Niezwyczajny Senior z powiatu nowodworskiego - Pani Zofii Łopińskiej ze Sztutowa. Tematyka spotkania dotyczyła Pomorskich Rad Seniorów, w tym źródeł ich finansowania. Szeroko omówiony został Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 z zaproszeniem do konsultacji i zaangażowania w kolejnych etapach jego tworzenia. Przedstawione zostały również aspekty polityki Państwa wobec starzenia się ludności przez p. Anitę Richert Kaźmierczak. W ramach dobrych praktyk zaprezentowano projekty: Srebrna Sieć, w której uczestniczy również Gmina Główczyce, oraz Teleopiekun z m. Sopot.

Na Forum zgromadzili się licznie przedstawiciele środowiska senioralnego.

Seniorzy podczas tańców.W miesiącu sierpniu w naszej Gminie odbył się Senioralny Srebrny Piknik.

Imprezę uświetniły występy: zespołu ludowego „Klęcinianki”, pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rumsku oraz pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Stowięcinie. Na scenie wystąpił także muzyk jazzowy z Białorusi - Antoni Gryniewicz. Nie mogło oczywiście zabraknąć występu naszej lokalnej poetki- Pani Emilii Zimnickiej.

Na naszych seniorów czekały również atrakcyjne konkursy z nagrodami. Goście mogli posmakować soczystych owoców, domowych ciast, kiełbasek z grilla, pysznej zupy oraz swojskiej pajdy chleba z ogórkiem małosolnym. Zabawę umilał zespół RICARDO BAND. Zgromadzeni bawili się świetnie do późnego wieczoru.

Dnia 05.08.2019 r. przeprowadzono szkolenie dla opiekunów faktycznych seniorów z Gminy Główczyce pn. „Profesjonalizacja usług opiekunów poprzez wzrost kompetencji, wiedzy i umiejętności praktycznych”, w ramach realizowanego w gminach powiatu słupskiego projektu pn. "Srebrna Sieć". Szkolenie odbyło się w sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach.

Celem szkolenia było nabycie kompetencji i wiedzy w zakresie opieki, warsztatu pracy oraz umiejętności psychospołecznych u opiekunów, jak również badanie własnego potencjału oraz rozwijanie samego siebie: analiza własnych mocnych i słabych stron. Potencjał osoby w roli opiekuna, przyjaciela, pomocnego sąsiada.


Opiekunowie seniorów zebrani przy stole wraz z trenerkami prowadzącymi szkolenie w sali konferencyjnej ośrodka pomocy społecznej.