Uczestnicy warsztatów skupieni wokół stołu w towarzystwie pani szkolącej


Dnia 7 grudnia 2020 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach odbyły się warsztaty dla wolontariuszy z Planowania i realizacji inicjatyw wolontariackich na rzecz społeczności lokalnej. Poprowadziła je Pani Ewa Kosiedłowska - Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku.

Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy w obszarach aktywności i działania wolontariuszy. Została przedstawiona prezentacja Korpusu Solidarności w ramach Programu rozwoju i wspierania wolontariatu długoterminowego w Polsce na lata 2028-2030.

 

Opiekunowie skupieni wokół stołu w towarzystwie trenerki
W dniu 02.12.2020 r. odbyło się ostatnie szkolenie dla opiekunów faktycznych seniorów w Gminie Główczyce, w ramach realizowanego projektu pn. "Srebrna Sieć".

Uczestnicy za względu na zagrożenia związane z Covid-19 mieli zapewnione odpowiednie warunki (zachowanie odpowiedniej odległości między uczestnikami, trenerami, zaopatrzenie w maseczki, indywidualnie otrzymany przez każdego poczęstunek), zostały zachowane wszelkie środki ostrożności w trosce o naszych opiekunów.

 

Seniorzy skupieni wokół stołu podczas szkolenia
W dniu 02.12.2020 odbyło się ostatnie szkolenie dla seniorów
w Gminie Główczyce, w ramach realizowanego projektu
pn. "Srebrna Sieć".

Uczestnicy za względu na zagrożenia związane z Covid-19 mieli zapewnione odpowiednie warunki (zachowanie odpowiedniej odległości między uczestnikami, trenerami, zapewnione maseczki, indywidualnie otrzymany przez każdego uczestnika poczęstunek), zostały zachowane wszelkie środki ostrożności w trosce o naszych seniorów.

 

logotyp projektu srebrna siec
Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej
dotyczącej projektu pn.: „Srebrna Sieć”, której przedmiotem
jest świadczenie usług opiekuńczych - rehabilitacji domowej -
u uczestników projektu.

 

Szczegóły w załączniku poniżej

pdfZapytanie ofertowe - rehabilitacja domowa - projekt Srebrna Sieć .pdf241.41 KB16/11/2020, 14:19

 


W Gminie Główczyce konkurs „Srebrne Serce” został rozstrzygnięty podczas obrad komisji konkursowej w Ośrodku Pomocy Społecznej dnia 25 września 2020 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie trzech równorzędnych nagród nastąpiło podczas XXII Sesji Rady Gminy Główczyce dnia 30 września 2020 r.

Wójt i sekretarz gminy wręczające nagrody laureatom konkursuTroje laureatów z dyplomami, bukietami kwiatów i nagrodami


Laureatami w konkursie „Srebrne Serce” w Gminie Główczyce w 2020 roku zostali: