Przewodniczący Rady Seniorów wręczający gratulacje dla przedstawicielki KGW w DargolezieCzłonkowie Rady Seniorów pozujący do zdjęcia w towarzystwie wicewójta i przewodniczącego Rady Gminy

Dnia 8 października 2021 roku w Sali Konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach odbyło się II Posiedzenie Rady Senioralnej Gminy Główczyce. W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście: Wicewójt Gminy Główczyce - Pan Rafał Teterka, Przewodniczący Rady Gminy - Pan Arkadiusz Kwiatkowski oraz przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich z Dargolezy.

Władze gminy oraz Rada Senioralna doceniając działalność Koła Gospodyń Wiejskich za zajęcie I miejsca w konkursie na „Najlepszą potrawę ziemniaczaną” w Pokopkach Powiatowych w Karżniczce wręczyli przedstawicielom dyplom z gratulacjami wraz z różą. Kierownik OPS - Pani Urszula Żłobińska dołączyła się również z gratulacjami i życzyła dalszych sukcesów.

Animator lokalny projektu "Srebrna Sieć II" skierowanego do seniorów podziękowała za zaangażowanie i wykonane prace podczas organizacji Pikniku Senioralnego oraz za pomoc przy utworzeniu Klubu Seniora działającego w Żoruchowie. Opowiedziała o dotychczasowej działalności Klubu Seniora i zrealizowanych zadaniach w projekcie "Srebrna Sieć II".

Na obradach zostały ustalone i omówione dalsze działania Rady Senioralnej na rzecz seniorów w społeczności lokalnej. Podsumowany został konkurs „Srebrne Serce” edycja 2021.

 Ułłożone na stole: podziękowanie i gratulacje dla KGW w formie dyplomu oraz róża.

Przewodniczący Rady Gminy, wicewójt i przewodniczący Rady Senioralnej z dyplomami dla KGW

Członkowie Rady Seniorów pozujaćy do zdjęcia w towarzystwie wicewójta i przewodniczącego Rady Gminy