ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W KONKURSIE „SREBRNE SERCE”


Rada Seniorów Gminy Główczyce ogłasza konkurs pt. „Srebrne Serce”, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych Seniorów 60+ za inicjatywy i zaangażowanie w działania na rzecz seniorów i środowiska lokalnego.


Regulamin Konkursu oraz Formularze Zgłoszeniowe dostępne są pod treścią niniejszego ogłoszenia bądź w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.


Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać jednostki samorządu terytorialnego, sołtysi, radni, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby prywatne.


Na zgłoszenia czekamy do 5 sierpnia 2021 r.


Nadzór nad Konkursem sprawuje Kapituła Konkursu w skład, której wchodzi: Wójt Gminy Główczyce / osoba delegowana przez Wójta Gminy Główczyce, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, dwóch członków Rady Seniorów Gminy Główczyce oraz animator lokalny. Członkowie kapituły rozpatrzą zgłoszone w terminie kandydatury. Trzech najaktywniejszych seniorów zostanie nagrodzonych i wyróżnionych statuetkami.


Nagrody zostaną wręczone na PIKNIKU SENIORALNYM w dniu 15 sierpnia br.


Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie !!!

 

 

pdfRegulamin Konkursu.pdf116.29 KB12/07/2021, 15:34

pdfZałącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy.pdf121.53 KB12/07/2021, 15:34

pdfZałącznik nr 2 - Zgoda kandydata na udział w konkursie.pdf119.95 KB

pdfZałącznik nr 3 - Informacja nt. przetwarzania danych osobowych.pdf106.01 KB12/07/2021, 15:34

pdfZałącznik nr 4 - Karta oceny formalnej i merytorycznej.pdf124.23 KB12/07/2021, 15:34