logotyp projektu srebrna siec II

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach w związku z realizacją projektu

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – świadczenie rehabilitacji domowej
dla uczestników projektu „Srebrna Sieć II”

 

Szczegóły zapytania ofertowego w załączniku poniżej.

pdfZapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze .pdf343.88 KB10/09/2021, 09:17

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

pdfZałącznik nr 1 - Formularz oferty.pdf233.97 KB

pdfZałącznik nr 2 - Wykaz osób.pdf207.4 KB31/05/2021, 17:22

pdfZałącznik nr 3 - Oświadczenie.pdf222.01 KB31/05/2021, 17:22

pdfZałącznik nr 4 - Klauzula informacyjna.pdf242.44 KB31/05/2021, 17:22

 

logotyp projektu srebrna siec II

Seniorzy w tańcu na pikniku senioralnymW dniu 15 sierpnia br. w Główczycach odbył się  Piknik Senioralny dla seniorów z gminy Główczyce, jak i seniorów z sąsiednich gmin, zorganizowany w ramach Projektu „Srebrna Sieć II”.

Uroczystego otwarcia dokonała p.o. Kierownika OPS w Główczycach Pani Urszula Żłobińska, która powitała gospodarza gminy Panią Wójt Danutę May, Starostę Słupskiego - Pana Pawła Lisowskiego, Pełnomocnika Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej - Panią Barbarę Bałka, Radną Sejmiku Województwa Pomorskiego - Panią Danutę Wawrowską oraz zaproszonych gości, uczestników projektu – członków Klubów Seniora gmin partnerskich Kobylnicy, Kępic, Słupska, Ustki, Potęgowa, Dębnicy Kaszubskiej, Smołdzina, Główczyc.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W KONKURSIE „SREBRNE SERCE”


Rada Seniorów Gminy Główczyce ogłasza konkurs pt. „Srebrne Serce”, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych Seniorów 60+ za inicjatywy i zaangażowanie w działania na rzecz seniorów i środowiska lokalnego.


Regulamin Konkursu oraz Formularze Zgłoszeniowe dostępne są pod treścią niniejszego ogłoszenia bądź w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.


Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać jednostki samorządu terytorialnego, sołtysi, radni, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby prywatne.


Na zgłoszenia czekamy do 5 sierpnia 2021 r.


Dnia 22 czerwca br. odbyło się pierwsze szkolenie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych 60+ w gminie Główczyce w ramach projektu Srebrna Sieć II. Szkolenie prowadzone było przez partnera projektu - Altra Consulting sp. z o.o.

Głównym tematem szkolenia była specyfika opieki nad osobami zależnymi; ocena własnych potencjałów rozwojowych i predyspozycji osobistych do sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną oraz narzędzia i metody pracy usprawniające komunikację z osobą starszą.

Szkolenie miało charakter zajęć praktycznych podczas, których uczestnicy mieli okazję samodzielnie doświadczyć jak zachowują się, poruszają i komunikują osoby z różnymi dysfunkcjami.

 

Uczestnicy szkolenia siedzący przy stołach z materiałami.