Dnia 22 czerwca br. odbyło się pierwsze szkolenie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych 60+ w gminie Główczyce w ramach projektu Srebrna Sieć II. Szkolenie prowadzone było przez partnera projektu - Altra Consulting sp. z o.o.

Głównym tematem szkolenia była specyfika opieki nad osobami zależnymi; ocena własnych potencjałów rozwojowych i predyspozycji osobistych do sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną oraz narzędzia i metody pracy usprawniające komunikację z osobą starszą.

Szkolenie miało charakter zajęć praktycznych podczas, których uczestnicy mieli okazję samodzielnie doświadczyć jak zachowują się, poruszają i komunikują osoby z różnymi dysfunkcjami.

 

Uczestnicy szkolenia siedzący przy stołach z materiałami.

Uczestniczka szkolenia ubierana w rekwizyty, które miały na celu przybliżyć codzienne problemy osób z dysfunkcjami.Uczestniczka szkolenia mająca na sobie akcesoria, które miały na celu przybliżyć codzienne problemy osób z dysfunkcjami.

Uczestniczka szkolenia w specjalnych okularach i słuchawkach, które miały na celu przybliżyć codzienne problemy osób z dysfunkcjami.