W dniu 21 czerwca br. w miejscowości Żoruchowo nastąpiło długo oczekiwane uroczyste otwarcie KLUBU SENIORA.


Nowe miejsce spotkań seniorów zostało utworzone w ramach Zebrani goście na otwarciu Klubu Seniora przy torcie.
projektu Srebrna Sieć II. Klub ten będzie miejscem spotkań osób w wieku 60+, a jego funkcjonowanie ma na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów.

Uroczystość otwarcia Klubu zaszczycili swoją obecnością: Starosta Słupski Pan Paweł Lisowski, Wójt Gminy Główczyce Pani Danuta May, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Pani Urszula Dąbrowska, a także licznie zaproszeni goście, których serdecznie powitała z ramienia realizatora projektu – Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach – Kierownik Krystyna Oczachowska.

Koordynator Projektu: Małgorzata Żebrowska z PCPR, oraz Animatorki Lokalne OPS w Główczycach: Urszula Żłobińska i Justyna Arcisz przedstawiły zaplanowaną dla Klubu Seniora ofertę działań, gdzie organizowane będą m. innymi zajęcia kulturalne i rekreacyjne, w tym: warsztaty rękodzielnicze, kulinarne; poradnictwo prawne oraz zdrowotne. Dla seniorów przewidziane są także spotkania integracyjne, wspólne wyjazdy do kina i kręgielni, lokalne wycieczki oraz spacery. Działalność Klubu, którego siedzibą jest świetlica wiejska w Żoruchowie odbywać się będzie w poniedziałkowe popołudnia dwa razy w miesiącu.

Uroczystość otwarcia Klubu uświetnił występ artystyczny Zespołu Środowiskowego Domu Samopomocy w Rumsku oraz wolontariuszki Agaty Szymańskiej, która zachęciła wszystkich uczestników do wspólnego śpiewu.

Na zakończenie przygotowano dla wszystkich słodki poczęstunek, którego główną atrakcją był tort krojony przez Pana Starostę i Panią Wójt. Gdy oficjalne uroczystości dobiegły końca nastąpił czas towarzyskich rozmów, podczas których sami seniorzy wymieniali pomysły i snuli plany dla działalności swojego Klubu.

Zebrani goście przy torcie.

Zebrani gości pozujący w grupie do zdjęcia.

Wolontariuszka podczas śpiewu.

Zespół ze środowiskowego Domu Samopomocy podczas występu tanecznego.