logotyp projektu srebrna siec II

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach
ogłasza nabór uczestników
do „Klubu Seniora”

Jeżeli jesteś:
• mieszkańcem Gminy Główczyce,
• osobą w wieku 60 +,
• osobą chcącą aktywnie i twórczo spędzić czas wolny,


ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Seniora” !!!

Spotkania Klubu Seniora odbywać się będą 2 razy w miesiącu, podczas których m.in. odbędą się zajęcia kulinarne i artystyczne, szkolenie Nordic Walking oraz spotkania ze specjalistami: dietetykiem, prawnikiem, rehabilitantem, psychologiem. W ramach działalności Klubu zorganizowane zostaną 2 wyjazdy oraz wieczór gier planszowych.

Uczestnictwo w Klubie Seniora jest nieodpłatne.

Siedzibą Klubu będzie świetlica wiejska w Żoruchowie 13.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w „Klubie Seniora” prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego - deklaracji uczestnictwa wraz z załącznikami oraz złożenie kompletu dokumentów w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Główczycach ul. Słupska 21
(od poniedziałku do piątku - w godzinach 8.00 - 15.00) bądź w świetlicy wiejskiej
w Żoruchowie
(od poniedziałku do piątku - w godzinach 14.00 - 18.00).

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa oraz załączniki można pobrać:
• w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach, ul. Słupska 21 (od poniedziałku do piątku - w godz. 8.00 – 15.00);
• w świetlicy wiejskiej w Żoruchowie 13;
• ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach (załączniki poniżej).

 

pdfRegulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie Srebrna Sieć II .pdf614.94 KB28/05/2021, 10:41

 

pdfFormularz zgłoszeniowy dla osób w wieku powyżej 60 lat .pdf525.07 KB28/05/2021, 10:41

pdfDeklaracja uczestnictwa w projekcie - opiekunowie osób niesamodzielnych .pdf346.65 KB28/05/2021, 10:41

pdfOświadczenie uczestnika - zbiór zarządzanie RPO .pdf291.08 KB28/05/2021, 10:41

pdfOświadczenie uczestnika - zbiór centralny system teleinformacyjny .pdf282.33 KB28/05/2021, 10:41

pdfZgoda na wykorzystanie wizerunku .pdf233.47 KB28/05/2021, 10:40

pdfUmowa uczestnictwa w projekcie - osoba 60+ .pdf247.34 KB